Vragen? Bel naar 085 48 66 900

Wat is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)?

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, oftewel SEEH is een subsidie ter stimulering van investeringen in energiebesparende (isolatie) maatregelen. Deze subsidie wordt verstrekt door de Nederlandse overheid aan particulieren. Het doel van de subsidie is om particulieren te stimuleren hun huis beter te isoleren zodat er geen onnodige warmte verloren gaat en er zodoende minder gestookt hoeft te worden. Dit scheelt natuurlijk op de jaarrekening.

Wat zijn de voorwaarden voor SEEH?

De voorwaarden voor de uitkering van de SEEH zijn als volgt:

 • De betreffende woning is uw eigendom én is of wordt uw hoofdverblijf na renovatie
 • De energiebesparende (isolatie) maatregelen dienen na 15 augustus 2019 te zijn geplaatst
 • Voor de betreffende woning is niet eerder een SEEH verstrekt
 • Er zijn tenminste twee isolerende maatregelen uitgevoerd
 • Er is al betaald voor de isolerende maatregelen
 • De maatregelen dienen uitgevoerd te worden binnen de bestaande thermische schil. Voor aan- of nieuwbouw aan uw woning krijgt u geen subsidie
 • De maatregelen dienen uitgevoerd te zijn door een of meerdere deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving

Daarnaast is het nodig om een of meerdere uitvoerdersformulieren mee te sturen met de SEEH aanvraag. In dit uitvoerdersformulier staan de volgende eisen:

 • De deskundige bouwbedrijven geven hierop nauwkeurig aan om hoeveel m² of stuks isolerende maatregelen zijn gerealiseerd
 • Ze geven aan dat de uitgevoerde maatregelen voldoen aan de (kwaliteit)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal
 • Er worden foto’s toegevoegd van het betreffende huis, de gebruikte isolatiematerialen met zichtbaar de isolatiewaarden en de uitgevoerde maatregelen
 • Werken meerdere deskundige bedrijven aan uw energiebesparende (isolerende) maatregelen? Dan dient u voor elk deskundig bedrijf het uitvoerdersformulier in te vullen
 • De aanvrager is er voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren volledig, leesbaar en naar waarheid invullen

Kwaliteitseisen energiebesparende (isolatie) maatregelen

De SEEH regeling is van toepassing op een aantal energiebesparende (isolatie) maatregelen:

Energiebesparende maatregel (per woningsoort kan het aantal m² anders zijn) Kwaliteitseis Subsidiebedrag per m²
Spouwmuurisolatie Ten minste Rd 1,1 [m²K/W] €5
Gevelisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] €25
Dakisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] €20
Zolder- of vlieringvloer Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] €5
Vloerisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] €7
Bodemisolatie (ook indien i.c.m. vloerisolatie Ten minste Rd 3,5 [m²K/W] €4
Hoogrendementsglas HR++ U ≤ 1,2 €35
Hoogrendementsglas HR++ i.c.m. panelen in hetzelfde kozijn U ≤ 1,2 €50
Triple Glas met nieuw isolerend kozijn U ≤ 0,7 €100
Triple Glas met nieuw isolerend kozijn i.c.m. panelen U ≤ 0,7 €175

De particulier die minimaal 2 van deze energiebesparende (isolatie) maatregelen neemt krijgt een tegemoetkoming in geld nadat de maatregelen zijn geïnstalleerd door een erkend installateur. Het subsidiebedrag is ongeveer 20% van het investeringsbedrag.

Daarnaast kan er, wanneer er minimaal 2 energiebesparende (isolatie) maatregelen genomen worden, ook op aanvullende maatregelen subsidie aangevraagd worden. Deze bestaan uit:

Aanvullende energiebesparende maatregel Kwaliteitseis Subsidiebedrag per m²
Isolerende voor -en achterdeur(en) U ≤ 1,5 [W/m²K] €80
Nieuw aanbrengen van een CO2 gestuurd ventilatie-systeem n.v.t. 20% van de kosten met een maximum van €800
Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) Rendement wtw minimaal 90% 20% van de kosten met een maximum van €800
Waterzijdig inregelen cv n.v.t. €60 (niet afhankelijk van m²)
Energiedisplay of slimme thermostaat Definitie volgens art.5, lid e Subsidieregeling energie-besparing eigen huis €100 (niet afhankelijk van m²)

Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)

Als eigenaar en bewoner van uw huis kan u er ook voor kiezen om uw huis maximaal te isoleren. U kan dan gebruik maken van het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP). Dit is een totaalpakket aan energiezuinige maatregelen. Deze maatregelen stellen hoge eisen aan onder andere de isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter-concept voor woningen. Wanneer u kiest voor een Zeer Energiezuinig Pakket ontvangt u een extra bonusbedrag op de SEEH regeling van €4000,-. Daarnaast is het maximale subsidiebedrag voor het Zeer Energiezuinig Pakket €15000,-. Dit is inclusief het bonusbedrag.

De maatregelen en de isolatiewaarden voor een Zeer Energiezuinig Pakket zijn:

Zeer energiezuinige maatregel Kwaliteitseis Subsidiebedrag per m²
Dakisolatie minimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W] €20
Gevelisolatie minimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W] €25
Vloerisolatie minimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W] €5
Triple glas

Isolerende kozijnen

maximale U-waarde 0,7 [W/m2K] maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] €100
Isolerende deuren in de gevel maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] €80
Systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (Rendement wtw minimaal 90%) 20% van de kosten met een maximum van €800

 

Nadat deze maatregelen zijn uitgevoerd dient er nog een Kierdichtheidstest gedaan te worden. Hiermee wordt gecontroleerd of uw huis helemaal volgens de isolatie voorwaarden is geïsoleerd. De eis voor deze kierdichtheidstest mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van de Nederlandse overheid. De RVO is de instantie waar de subsidie aangevraagd kan worden. De aanvraag voor het aanvragen van de SEEH dient via de website van RVO gedaan te worden. Zij beoordelen de aanvraag en op basis van de aangeleverde gegevens zal de subsidie toegekend worden en uitgekeerd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energiebesparende (isolatie) maatregelen, het aantal m2 en de isolatiewaarden van de geïnstalleerde maatregelen. Dit is hier terug te vinden op.

SEEH budget 2019 – 2020

De SEEH regeling voor eigenaar én bewoner is op 15 augustus 2019 opnieuw geopend. Voor deze subsidie is 84 miljoen euro beschikbaar gesteld. De SEEH regeling zal tot en met 31 december 2020 bestaan. Hierna wordt na alle waarschijnlijkheid deze subsidie toegevoegd aan de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie).

Let wel. U kunt maar een keer beroep doen op de SEEH regeling. Wanneer u nu kiest voor 2 isolerende maatregelen en het jaar daarop volgend overweegt uw huis verder wilt isoleren, u geen beroep meer mag doen op de SEEH. Probeer dus samen met uw installateur te kijken naar wat het beste is voor uw woning en uw financiële situatie. Ook kunt u gebruik maken van een maatwerkadviesrapport.

Maatwerkadviesrapport

Wanneer u eerst wilt weten welke energiebesparende (isolatie) maatregelen voor uw woning het beste rendement geven, vraag dan bij een volgens de Beoordelingsrichtlijn 9500 deel 2 gecertificeerd bedrijf een maatwerkadviesrapport aan. Dit rapport geeft inzicht in uw huidige energieprestaties, de mogelijke energiebesparende maatregelen en de kosten, baten en terugverdientijden van de te ondernemen maatregelen. Dit rapport kan daarmee breder zijn dan de maatregelen die onder de SEEH regeling vallen. Zo kunt u ook advies krijgen over zonnepanelen, warmtepompen of andere energiebesparende maatregelen.

De subsidie voor dit rapport bedraagt €150,- en is aan te vragen in het uitvoerdersformulier. Het subsidiebedrag voor dit maatwerkadviesrapport is niet aan te vragen wanneer u besluit geen isolerende maatregelen uit te voeren. Verder krijgt u geen subsidie voor het maatwerkadviesrapport wanneer u al eerder hiervoor een aanvraag heeft gedaan en u hiervoor al subsidie heeft ontvangen van een ander bestuursorgaan.

Tot slot voegt u aan uw subsidieaanvraag toe: de factuur, het betaalbewijs van het maatwerkadviesrapport en de gegevens van het gecertificeerde bedrijf dat het rapport heeft opgesteld (KVK-nummer, EPA certificeringsnummer, NAW-gegevens).

Hoe werkt het aanvraag proces?

De SEEH is een subsidie regeling die in ieder geval loopt tot en met 31 december 2020. Hierna zal deze worden toegevoegd aan de ISDE.

Op de website van RVO kan de subsidie aangevraagd worden. Dit gaat alleen wanneer u een DigiD of E-herkenning heeft. Wanneer u in het bezit bent van de juiste gegevens en papieren (factuur, bewijs van betaling en het uitvoerdersformulier met daarin de foto’s) kan u de aanvraag via RVO regelen.

Ook bestaat de mogelijkheid om de aanvraag via een intermediair te laten verlopen. Deze heeft vaak snelle toegang tot bepaalde loketten bij RVO en kan de aanvraag op een gemakkelijke manier voor particulieren doen.

Voor het aanvragen van deze subsidie gelden een hoop voorwaarden en dat maakt het niet gemakkelijk. De Centrale Subsidie Aanvraag is er daarom om u te helpen met het aanvragen van de SEEH. Wij zullen contact opnemen met uw installateur(s) om zo de benodigde administratie op orde te maken. Hierna zullen wij de aanvraag indienen bij het RVO en zal u met maximaal 13 weken het bedrag op uw rekening hebben staan.