­

Online aanvraagformulier

Zonnepanelen

Voor de aankoop van zonnepanelen kan de EIA van toepassing zijn wanneer de aansluiting op het elektranet niet groter is dan 3x80A. Bovendien moet er ten minste voor 15.000 Wp opwekvermogen geïnstalleerd worden (ongeveer 45 zonnepanelen, afhankelijk van het vermogen van een paneel). De EIA bedraagt 45%. Naast de EIA kan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing zijn, deze is maximaal 28%. Een combinatie van de KIA en de EIA kan maximaal tot een extra investeringsaftrek leiden van 73%.

 

Ga naar website

Waterpomp

Warmtepompsystemen voor het verwarmen van bedrijfsruimte of het collectief verwarmen van woningen komen in aanmerking voor de Energie investeringsaftrek (EIA). Er wordt onderscheid gemaakt tussen warmtepompen die de warmte winnen uit lucht en uit water.

Lucht gerelateerde warmtepompen komen voor een maximumbedrag van € 1.200 per geïnstalleerde kWth van het thermisch vermogen van de warmtepomp in aanmerking voor de EIA. Voor water gerelateerde warmtepompen is er een maximum bedrag vastgesteld van € 400 per geïnstalleerde kWth.

Warmtepompboilers die zijn geplaatst in woningen komen niet in aanmerking voor EIA.

Ga naar website

Wat wordt voor u gedaan?

De aanvraag voor de EIA beschikking wordt geheel verzorgd. Indien gebruik gemaakt wordt van het aanvraag-pakket controleren wij als eerste of de subsidie voor de installatie wordt toegekend, of aan de voorwaarden voldaan wordt en of de aanvraag binnen de termijnen ingediend kan worden. Ook worden alle documenten gecontroleerd die nodig zijn om de EIA beschikking te verkrijgen. Als er onduidelijkheden zijn of stukken ontbreken geven wij aan wat er gedaan moet worden om de aanvraag goed in te kunnen dienen.

Nadat alles is gecontroleerd nemen wij contact op de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verzorgen de subsidie aanvraag, alle correspondentie en dat het verzoek tijdig bij RVO wordt ingediend. Eventuele vragen worden door ons beantwoord. Gedurende het traject kunt u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Wilt u investeren in een zonnestroom project maar wilt u geen of gedeeltelijk aanspraak maken op eigen vermogen? Kijk dan eens op de website van Duurzaam Gefinancierd. Hier kunt u zien wat een investering in zonnepanelen precies voor u betekent en hoe het project gefinancierd kan worden (subsidie, eigen vermogen, lenen).

Voor installaties in Nederland gelden de volgende hoofdregels:

  • De onderneming is in Nederland belastingplichtig.
  • De subsidieaanvraag dient binnen 3 maanden na de opdracht tot levering aangevraagd te zijn.
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw, staat op de energielijst en kost ten minste € 2.500.