U kunt onderstaande formulier (digitaal of papier) gebruiken.

Formulier om te printenofDirect online aanvragen Vragen? Bel naar 085 48 66 900

Zonnepanelen

Voor de aankoop van zonnepanelen kan de EIA van toepassing zijn wanneer de aansluiting op het elektranet niet groter is dan 3x80A. Bovendien moet er ten minste voor 25.000 Wp opwekvermogen geïnstalleerd worden (ongeveer 90 zonnepanelen, afhankelijk van het vermogen van een paneel). De EIA bedraagt voor elke 1.000 Wp 45% van € 750,-. Naast de EIA kan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing zijn, deze is maximaal 28%. Een combinatie van de KIA en de EIA kan maximaal tot een extra investeringsaftrek leiden van 82,5%.


Ga naar website

Led verlichting

LED-armaturen van ten minste 100 lm/W met een powerfactor van ten minste 0,90 komen in aanmerking voor de EIA. De LED-chip of LED-module dient volledig in de armatuur geïntegreerd te zijn. Bovendien dienen ze in bestaande bedrijfsgebouwen toegepast te worden (niet van toepassing bij nieuwbouw). De maximale investeringsaftrek bedraagt 45% van € 25 per 1.000 lummen. Ook besparingssystemen zoals een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan-afwezigheidsdetectie komen mogelijk in aanmerking voor de EIA (maximaal 45% van € 150,- per sensor)

Ga naar website

Energie opslag batterij

Batterijen met een opslagcapaciteit groter dan 10 kWh kunnen in aanmerking komen voor EIA. De aftrek bedraagt 45%. Opslag van energie is voor ondernemers met een grootverbruik aansluiting en zonnepanelen mogelijk interessant omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. De markt voor opslag is vol op in ontwikkeling en vanuit zowel de solar industrie als de auto industrie komen veel initiatieven. Te denken valt aan BMW, Mercedes, Tesla, Canadian Solar, Solarwatt, Enphase maar ook Fronius, Panasonic, Saft, Samsung, Sinnen, Varta, LG, en BenQ.


Ga naar website

Wat wordt voor u gedaan?

De aanvraag voor de EIA beschikking wordt geheel verzorgd. Indien gebruik gemaakt wordt van het aanvraag-pakket controleren wij als eerste of de subsidie voor de installatie wordt toegekend, of aan de voorwaarden voldaan wordt en of de aanvraag binnen de termijnen ingediend kan worden. Ook worden alle documenten gecontroleerd die nodig zijn om de EIA beschikking te verkrijgen. Als er onduidelijkheden zijn of stukken ontbreken geven wij aan wat er gedaan moet worden om de aanvraag goed in te kunnen dienen.

Nadat alles is gecontroleerd nemen wij contact op de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verzorgen de subsidie aanvraag, alle correspondentie en dat het verzoek tijdig bij RVO wordt ingediend. Eventuele vragen worden door ons beantwoord. Gedurende het traject kunt u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Wilt u investeren in een zonnestroom project maar wilt u geen of gedeeltelijk aanspraak maken op eigen vermogen? Kijk dan eens op de website van Duurzaam Gefinancierd. Hier kunt u zien wat een investering in zonnepanelen precies voor u betekent en hoe het project gefinancierd kan worden (subsidie, eigen vermogen, lenen).

EIA berekenen

 

Voor installaties in Nederland gelden de volgende hoofdregels:

  • De onderneming is in Nederland belastingplichtig.
  • De subsidieaanvraag dient binnen 3 maanden na de opdracht tot levering aangevraagd te zijn.
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw, staat op de energielijst en kost ten minste € 2.500.